Kompleksowa obługa prawna dla przedsiębiorców i osób prywatnych.

UsługiPrawo spółek handlowych

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie zakładania spółek handlowych, sporządzania dokumentów wewnętrznych (korporacyjnych), przeprowadzania zmian w istniejących spółkach, a także w transakcjach łączenia i podziału, nabywania i zbywania spółek oraz procesach transformacji i likwidacji. W powyższym zakresie wskazujemy różne, możliwe warianty osiągnięcia zamierzonego celu, a także oferujemy pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania, dostosowanego do indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy. Ponadto zajmujemy się sporządzaniem kompletnej dokumentacji oraz zastępstwem w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym.


Własność intelektualna i IT

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania umów licencyjnych i przenoszących autorskie prawa majątkowe, w tym także umów kompleksowych, przygotowywania opinii prawnych, reprezentowania Klientów w sporach sądowych.

Ponadto kancelaria pomaga we wszystkich aspektach prawnych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, a zwłaszcza w zakresie sporządzania regulaminów i oceny istniejących - pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.


Prawo handlowe/Prawo cywilne

Zapewniamy doradztwo w relacjach z innymi przedsiębiorcami (B2B) w zakresie sporządzania umów i opinii, reprezentowania Klientów w sporach sądowych, przed organami administracji publicznej, jak również w toku prowadzonych negocjacji.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną na etapie sądowym i przedsądowym w sprawach dotyczących prawa zobowiązań, rzeczowego, spadkowego. Sporządzamy umowy i opiniujemy przedstawione projekty umów. Oferujemy również pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z wypadkami drogowymi (OC i AC), błędami medycznymi i naruszeniem dóbr osobistych.


Windykacja wierzytelności

Oferujemy pomoc prawną na poszczególnych etapach windykacji, jak również rozwiązania kompleksowe, polegające na przeprowadzeniu pełnej procedury, począwszy od skierowania do dłużnika wezwania do zapłaty, przez uzyskanie tytułu wykonawczego, po reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.


Zastępstwo procesowe i pozasądowe

Kancelaria świadczy usługi w zakresie zastępstwa procesowego i pozasądowego na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze (Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Świebodzin, Żary, Żagań). Oferta skierowana jest zarówno do pełnomocników poszukujących zastępstwa na terenie województwa lubuskiego, jak i do pozostałych podmiotów. Z uwagi na bliskość Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego oferujemy możliwość przeprowadzenia analizy akt rejestrowych oraz wykonania fotokopii.


Konkurencja i konsumenci

Kancelaria świadczy pomoc prawną w przedmiocie formułowania umów i wzorców przeznaczonych do stosowania w relacjach z konsumentami, a więc pozbawionych tzw. klauzul niedozwolonych.

Pomagamy tworzyć procedury mające skutecznie zabezpieczyć informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Doradzamy w przypadku stwierdzenia dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji przez osoby trzecie, jak i w przypadku skierowania do Klienta roszczeń opartych na dokonaniu czynu nieuczciwej konkurencji.

wynagrodzenieStałe / ryczałtowe

Stała kwota płatna za:

 • prowadzenie określonej sprawy, niezależnie od czasu i zakresu pracy wykonanej dla Klienta, lub
 • miesięczną obsługę prawną.


Godzinowe

Sposób rozliczeń oparty o czas pracy poświęcony na prowadzenie konkretnej sprawy. Wysokość stawki godzinowej jest ustalana indywidualnie z klientem i zależy m.in. od stopnia skomplikowania sprawy.


Premia za sukces

Wysokość wynagrodzenia w znacznej mierze zostaje uzależniona od osiągniętego efektu, określonego w umowie z Klientem. Sposób obliczenia i wysokość wynagrodzenia zależy od indywidualnych ustaleń z Klientem.

O mnie


Jestem radcą prawnym z Zielonej Góry wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod nr ZG/ZG/691 oraz absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2011-2015 byłem związany z kancelariami we Wrocławiu i w Zielonej Górze, w których, w znacznej mierze, zajmowałem się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w tym przede wszystkim w zakresie

 1. prawa spółek handlowych,
 2. prawa umów (w tym zawieranych z konsumentami),
 3. prawa własności intelektualnej,
 4. IT i e-commerce,
 5. prawa gospodarczego (w tym karnego i administracyjnego),
 6. prawa pracy,
 7. prawa administracyjnego,
 8. prawa konkurencji,
 9. szeroko rozumianej windykacji wierzytelności.

W 2015 roku rozpocząłem prowadzenie własnej praktyki w formie kancelarii radcy prawnego, w ramach której skupiam się zwłaszcza na obszarach moich zainteresowań zawodowych opisanych w dziale „Usługi”, przy czym świadczę również pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego i rodzinnego. Jako radca prawny jestem objęty ubezpieczeniem obowiązkowym składającym się z dwóch elementów - OC podstawowego i OC dodatkowego; oba ubezpieczenia łącznie zapewniają ochronę ubezpieczeniową na sumę ponad 1,5 mln zł. Biegle posługuję się językiem angielskim. Prywatnie zajmuję się żeglarstwem i turystyką rowerową, a przy odpowiednich warunkach pogodowych również uprawianiem sportów zimowych.